Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kross Rental Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (06-300 Przasnysz), Leszno 59, NIP: 9531003881, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002395, reprezentowana przez: Bartosz Widomski oraz Kacper Sosnowski (dalej jako „Kross Rental” albo „Administrator”). Kross Rental jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

Jak skontaktować się z administratorem?

Z administratorem możesz skontaktować się mailowo: kontakt@krossrental.pl – gdzie możesz najszybciej wycofać swoją zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub ankiety na naszej stronie internetowej (www.krossrental.pl), albo w formie papierowej podczas wydarzeń branżowych lub podczas spotkania z naszym przedstawicielem handlowym.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu:
– przyjęcia i rozpoznania Twojego wniosku o przedstawienie oferty, który wyraziłeś poprzez wypełnienie i przekazanie formularza kontaktowego lub ankiety, w których określiłeś interesujące Cię modele rowerów oraz prowadzenia działań marketingowych polegających na przesyłaniu Ci pełnej informacji o naszych bieżących działaniach, tj. wydarzeniach branżowych oraz ofertach najmu rowerów.

Możesz cofnąć Twoją zgodę w każdym czasie. Jeżeli ma to zastosowanie możesz skorzystać z opcji wypisania z subskrypcji, która dostępna jest w każdym mailu, zawierającym ofertę handlową wysyłaną na podstawie Twojej zgody marketingowej. Jeżeli w przesłanej informacji handlowej nie ma takiego odnośnika możesz wysłać maila w przedmiocie cofnięcia zgody na działania marketingowe na adres: kontakt@krossrental.pl

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych dopóki nie cofniesz na to zgody.

Pamiętaj, że cofnięcie zgody ma skutki jedynie na przyszłość – nie będziemy już dalej przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych, ale przetwarzanie które miało miejsce do chwili cofnięcia zgody będzie usprawiedliwione.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie Twoich danych osobowych, w szczególności danych kontaktowych (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu) jest dobrowolne, ale konieczne abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje żądanie i przedstawić Ci naszą ofertę lub informować Cię o naszych wydarzeniach. Jeżeli wyrażając zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych nie podasz nam swoich danych kontaktowych, nie będziemy mogli Cię skutecznie informować o naszej bieżącej ofercie. Dodatkowo możesz podać nam Twój numer telefonu, co ułatwi nam kontakt z Tobą.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych?

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

UPRAWNIENIE KIEDY?
DOSTĘP DO DANYCH W TYM OTRZYMANIE KOPII DANYCH (art. 15 RODO) Możesz je zrealizować w każdym czasie. Pamiętaj również, że w przypadku kolejnych żądań uzyskania kopii danych administrator może nałożyć na Ciebie opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych realizacji takiego, kolejnego żądania (art. 15 ust. 3 RODO).
SPROSTOWANIE DANYCH (art. 16 RODO) W każdym czasie, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO).
USUNIĘCIE DANYCH „PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM” (art. 17 RODO) Możesz wystąpić do administratora z tym żądaniem gdy:
– przetwarzanie danych osobowych jest już zbędne dla celów, w których zostały zebrane;
– cofnąłeś zgodę, jeżeli Twoja zgoda była podstawą przetwarzania;
– wniosłeś sprzeciw i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione interesy administratora;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
– obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa.
OGRANICZENIE PRZETWARZANIA (art. 18 RODO) Możesz wystąpić do administratora z tym żądaniem gdy:
– zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe;
– wniesiesz sprzeciw;
możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub zasadności Twojego sprzeciwu;
– dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale sprzeciwisz się ich usunięciu;
– cel przetwarzania danych został zrealizowany przez administratora, ale dane te są potrzebne Ci do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
dane będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Ciebie żądania ich usunięcia.
PRZENOSZENIE DANYCH (art. 20 RODO) Możesz wystąpić z tym żądaniem w każdym czasie. Polega na uzyskaniu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanymi formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś. Jeżeli to technicznie możliwe, będziemy mogli przesłać Twoje dane w tej formie innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi.
PRZENOSZENIE DANYCH
(art. 20 RODO)
Możesz wystąpić z tym żądaniem w
każdym czasie.
Polega na uzyskaniu w
ustrukturyzowanym, powszechnie
używanymi formacie nadającym się do
odczytu maszynowego Twoich danych
osobowych, które nam dostarczyłeś.
Jeżeli to technicznie możliwe, będziemy
mogli przesłać Twoje dane w tej formie
innemu, wskazanemu przez Ciebie
administratorowi.
SPRZECIW (art. 21 ust. 2 RODO) Możesz wystąpić z tym żądaniem w każdym czasie. Twoje dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. nie będziemy mogli Cię informować o naszej bieżącej działalności, ani przedstawiać Ci ofert, którymi mógłbyś być zainteresowany.
NIEPODLEGANIE ZAUTOMATYZOWANEMU PODEJMOWANIU DECYZJI (art. 22 RODO) Uprawnienie to nie ma zastosowania, ponieważ zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych (w tym profilowanie) nie wywołuje wobec Ciebie skutków prawnych lub podobnych.
SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO (art. 15 ust. 1 lit f RODO) W każdym czasie, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Gdzie możesz złożyć skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, albo cofnięcia zgody (w zależności od podstawy prawnej przetwarzania).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane udostępniamy dostawcy usługi email-marketing, za pośrednictwem którego rozsyłamy do Ciebie informacje o naszej bieżącej działalności. W ramach tej usługi masz możliwość rezygnacji z subskrypcji z naszego newslettera. Ponadto Twoje dane są udostępnianie dostawcom usług, z których korzysta spółka Kross Rental w zakresie działalności marketingowej.

Wszelkie podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie Twoje dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m. in. przy użyciu oprogramowania IT pozwalającego na zarządzanie bazą naszych klientów oraz potencjalnych klientów), ale w wyniku takiego przetwarzania nie będą zapadały wobec Twojej osoby żadne decyzje wywołujące skutki prawne, finansowe, albo inne podobne. Takie przetwarzanie może polegać na przykład na tworzeniu odpowiednich kategorii naszych klientów i przedstawianiu im ofert z uwzględnieniem ich zainteresowania (w oparciu np. o deklarowaną miesięczną ratę najmu).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Polityka cookies OK